Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 5 - Usługi w Polsce - Planeta Nowa

Do jakiego rodzaju usług należy działalność administracji państwowej?

Informacyjnych

Organizacyjnych

Oświatowo-kulturalnych

Dystrybucyjnych