Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 5 - Usługi w Polsce - Planeta Nowa

1 / 12

Do jakiego rodzaju usług należy działalność administracji państwowej?

Organizacyjnych

Oświatowo-kulturalnych

Informacyjnych

Dystrybucyjnych