Sprawdzian z historii klasa 8 dział 4 - Polska po II wojnie światowej - Wczoraj i dziś

Jak nazywano ziemie przyznane Polsce podczas konferencji w Poczdamie?

Ziemie Zwycięskie

Ziemie Jagiellońskie

Ziemie Odzyskane

Ziemie Wcielone