Sprawdzian z historii klasa 5 dział 7 - Polska w XIII-XV wieku - Wczoraj i dziś

1 / 12

Który z synów Bolesława Krzywoustego otrzymał w testamencie dzielnicę senioralną z Krakowem?

Henryk

Bolesław

Władysław

Mieszko