Czy masz predyspozycje do zdrady?

Wybierz odpowiedź, która najlepiej do Ciebie pasuje.

Mam ciągłą potrzebę potwierdzania własnej atrakcyjności.