Sprawdzian z geografii klasa 5 dział 4 - Krajobrazy świata - Planeta Nowa

1 / 12

Meteograf

Meteodiagram

Klimatogram

Amplitudnik