Zobacz zabytek - odgadnij kraj! [Europa]

Austrii

Słowacji

Szwajcarii

Danii