Sprawdzian z biologii klasa 8 dział 1 - Genetyka - Puls życia

Jaki procent całości DNA stanowią geny?