Sprawdzian z historii klasa 4 dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej - Wczoraj i dziś

1 / 12

Dlaczego Jan Zamoyski był niechętny zawarciu pokoju z Carstwem Rosyjskim?

Obawiał się, że straci w ten sposób swoje ziemie

Zależało mu na tym, by wykazać się męstwem w kolejnych bitwach

Przewidywał możliwość obalenia króla Stefana Batorego przez niezadowoloną szlachtę

Uważał, że wojna powinna trwać do czasu ostatecznego zwycięstwa nad Rosją