Sprawdzian z historii klasa 5 dział 2 - Starożytna Grecja - Wczoraj i dziś

Znawcę i kronikarza codzienności mieszkańców Aten

Założyciela pierwszej szkoły wojskowej

Piewcę sportu i kultury fizycznej

Jednego z głównych twórców i reformatorów ateńskiej demokracji