Teleturniej "Milionerzy" - ile byś wygrał?

Jaka część mowy odpowiada na pytania: kto, co?

Przysłówek

Przymiotnik

Czasownik

Rzeczownik