Sprawdzian z biologii klasa 5 - Puls życia

1 / 12

Która z podanych definicji nie jest zgodna z prawdą?

Chloroplast to element komórki, w którym zachodzi fotosynteza

Mitochondrium dostarcza komórce niezbędnej energii

Rybosomy to elementy budowy komórki, które umożliwiają jej poruszanie się

Podział komórki to jeden ze sposobów rozmnażania bezpłciowego