Test z historii klasa 5 dział 5 - Społeczeństwo średniowiecza

1 / 12

Obdarowanych przez seniora dobrami ziemskimi nazywano:

Dependentami

Suzerenami

Wasalami

Feudałami