Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 6 - Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski - Planeta Nowa

1 / 12

Gospodarcze

Cieplarniane

Kwaśne

Przemysłowe