Sprawdzian z biologii klasa 6 - Puls życia

Co jest głównym składnikiem osocza krwi?

Cukry

Woda

Sole mineralne

Białka