Konstytucja 3 maja

1 / 14

Jak się nazywał sejm który uchwalił Konstytucję 3 maja?

Sejm Wielki

Nie miał nazwy

Sejm Polski

Sejm Wielki był sejm walnym. Było to zgromadzenie decydujące o ważnych sprawach w państwie. Sejm walny składał się z dwóch izb: Senatu i Izby Poselskiej oraz z trzech stanów sejmujących: króla, posłów i senatorów. Głównym dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie w dniu 3 maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej.

Dalej