W tym quizie szansę mają tylko Polacy!

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język (oraz kulturę!) mają ;)

Zatem... jak określić ziemniak w gwarze poznańskiej? Z którym uniwersytetem związana była Maria Skłodowska-Curie?