Sprawdzian z historii klasa 6 dział 3 - W obronie granic Rzeczypospolitej - Wczoraj i dziś

Oblężenie Pskowa miało miejsce podczas wypraw polsko-litewskich na:

Rosję

Turcję

Szwecję

Węgry