Sprawdzian z fizyki klasa 7 dział 6 - Praca, moc, energia - Spotkania z fizyką

Energia wyzwalana podczas spalania węgla czy benzyny to:

Energia chemiczna

Energia promieniowania

Energia potencjalna sprężystości

Energia kinetyczna