Sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie klasa 8 dział 1 - Życie społeczne - Dziś i jutro

1 / 12

Nabywanie przez jednostkę systemu wartości i wzorów zachowania w wyniku oddziaływań otoczenia to:

Socjalizacja

Liberacja

Adaptacja

Internalizacja