Sprawdzian z historii klasa 6 - Wczoraj i dziś

Które z tych wydarzeń miało miejsce najpóźniej?

Powstanie Legionów Polskich we Włoszech

Egzekucja króla Ludwika XVI

Bitwa nad Berezyną

III rozbiór Polski