Sprawdzian z historii klasa 6 dział 1 - Narodziny nowożytnego świata - Wczoraj i dziś

1 / 12

Które z tych wydarzeń jest chronologicznie najwcześniejsze?

Odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamę

Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata

Podbój państwa Azteków przez Corteza