Rośliny na łące - Nauka czytania

Czy znasz nazwy roślin rosnących na łąkach?

Nauka czytania dla dzieci - przeczytaj wyraz i wskaż odpowiedni obrazek.