Wiesz, jak nazywają się samice tych gatunków zwierząt?

Klępa, locha, maciora - czy wiesz, do jakich gatunków zwierząt odnoszą się te nazwy? Połącz je w pary!