Sprawdź swoją wiedzę z zakresu początków sztuki filmowej!

Pytania obejmują okres kina niemego.