Quiz

Portal ,,Z pasji do liturgii" zaprasza do rozwiązania drugiej edycji quizu liturgicznego! Obecna edycja zawiera pytania nt. szat liturgicznych.