„CZYTAM, WIĘC ZNAM”.

Zapraszamy do rozwiązania quizu literackiego „Czytam, więc znam”
z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Sprawdź czy potrafisz dopasować cytat do lektury. Na zwycięzców czekają nagrody! Powodzenia!

Podziel się opinią!