„Portret Józefa Piłsudskiego”.

Z okazji rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego - 12 maja - zapraszamy do rozwiązania quizu „Portret Józefa Piłsudskiego”.