Czy masz fotograficzną pamięć?

To umiejętność przydatna i nie tak często spotykana. Czy Twoja pamięć funkcjonuje jak stopklatka?