Które z tych dwóch zdań jest prawdziwe?

Tylko jedno z dwóch podanych zdań jest prawdziwe. Czy będziesz w stanie wskazać, które?