Jakie jedno słowo najlepiej Cię opisuje?

Gdyby do opisania Ciebie użyć tylko jednego słowa, jakie mogłoby ono być?

Odpowiedz na pytania dotyczące obecnego nastroju, dzieciństwa, predyspozycji zawodowych... i dowiedz się o sobie czegoś interesującego.