Czy odgadniesz wyraz, w którym ukrywa się nazwa drzewa?

W jednym z wyrazów ukryta jest nazwa drzewa - czy szybko odgadniesz, w którym?