Czy rozpoznasz, które określenie nie pasuje do trzech pozostałych? (część dziewiąta)

Czy kierując się skojarzeniami, jesteś w stanie wskazać, które z podanych określeń należy odrzucić?