Czy odgadniesz słowo usunięte z tytułu książki?

Niektóre słowa z podanych tytułów wyrwały się na wolność i odleciały w siną dal! Czy będziesz potrafił je odnaleźć?