Jak wiele wiesz o ptakach popularnych w Europie?

Czy znasz ciekawostki dotyczące naszych skrzydlatych przyjaciół?