Jak wiele wiesz o polskich gatunkach chronionych?

Czy chcesz sprawdzić swoje wiadomości na temat zwierząt wymarłych lub chronionych w Polsce?