Czy dobrze znasz polskie komedie?

Czy zdołasz odgadnąć, z jakich polskich komedii pochodzą poszczególne kadry?