Czy tylko kobiety mają szansę na komplet punktów w tym quizie?