Quiz wiedzy ogólnej z motywem oczu - jak sobie poradzisz?

Oczy - 10 pytań i jeden motyw. Znajdziesz tutaj pytania z m. in. z zakresu literatury, filmu i meteorologii.

Jak dobrze znasz motyw "oka" w kulturze i mowie potocznej?

Sprawdź swoją wiedzę!