Czy możesz zostać meekhańskim bogiem?

Od awenderi do anaboga, jak to mówią na pograniczach! Sprawdź, czy i Ty możesz zawładnąć Meekhanem?