Czy znasz narodowości współczesnych pisarzy?

Ich nazwiska i dzieła są powszechnie znane, jednak czy wiesz, skąd pochodzą współcześni pisarze?