Czy znasz zwierzęta Puszczy Białowieskiej?

Puszcza Białowieska to kompleks leśny o powierzchni około 150 000 ha na pograniczu polsko-białoruskim, który od 1974 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dotychczas stwierdzono w Puszczy obecność ponad 12 tysięcy gatunków zwierząt. Fragment prastarej kniei o powierzchni 10 501,95 ha wydzielono jako Białowieski Park Narodowy.