Test z historii klasa 7 dział 4 - Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

1 / 12

Okres złagodzenia polityki wewnętrznej Rosji po przegranej wojnie krymskiej nazywamy posewastopolską:

Ulgą

Odwilżą

Restauracją

Reparacją