Test z lektury "Imię róży" - poziom trudny

Adelmus z Otrantu, którego śmierć bada Wilhelm z Baskerville, pełnił w klasztorze rolę:

Herborysty

Iluminatora

Bibliotekarza

Klucznika