Test z Lektury Antygona

Za chwilę rozwiążesz test wiedzy z lektury Antygona, Sofokles. Test składa się z 15 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Czy będziesz znał odpowiedzi na pytania takie jak:

- Kto po śmierci Edypa, i bratobójczej walce jego synów, objął tron w Tebach?
- Jak miała na imię siostra Antygony?
- Dlaczego Polinejkesa uznano za zdrajcę?
- Kim był Tyrezjasz, uosobienie autorytetu moralnego?

Rozwiąż test z tektury Antygona i sprawdź, ile pamiętasz z tego dramatu!

Wiedza w pigułce

Antygona czy Kreon - kto jest bohaterem tragicznym w utworze "Antygona"?

Liceum

Kwestia tego, kto jest prawdziwym tragicznym bohaterem w "Antygonie" Sofoklesa - Antygona czy Kreon - była przedmiotem rozważań od wieków.

Antygona postawiła moralne i religijne obowiązki ponad prawem państwa - zdecydowała się na pochówek swojego brata, Polinika, uznanego za zdrajcę narodu. Zrobiła to wbrew zakazowi władcy Teb - Kreona. W konsekwencji, za złamanie prawa państwowego, zostaje przez niego skazana na śmierć.

Dla Kreona najważniejsze są prawa państwowe. Wydanie wyroku śmierci na Antygonę spowodowało, że własny syn Kreona, będący narzeczonym Antygony, popełnia samobójstwo. Na tragiczną wieść o synu, żona Kreona również odbiera sobie życie.

Dramat kończy się dyskusją Kreona z chórem, który przestrzega go przed łamaniem boskich praw i wytyka jego pychę: "I ześlą oni swą zemstę i kary / Na pychę słowa w człowieku, / I w klęsk odmęcie rozumu i miary / W późnym nauczą go wieku."