"Ogniem i mieczem" - Test z Lektury

Test z lektury "Ogniem i mieczem" (Henryk Sienkiewicz). Test składa się z 12 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Czy z łatwością odpowiesz na pytania takie jak:
- Co Helena i Jan wywróżyli sobie z kukania kukułki?
- Kto jest rywalem Skrzetuskiego w wyścigu do serca Heleny Kurcewiczówny?
- Co Zagłoba nakazał Helenie, nakłaniając ją do ucieczki przed Bohunem?
- Gdzie po raz pierwszy pojawia się Zagłoba?
- Ile głów za jednym zamachem ślubował ściąć Longinus Podbipięta?

Sprawdź, czy dobrze znasz "Ogniem i mieczem" - sienkiewiczowską powieść napisaną "ku pokrzepieniu serc"!