Test z historii klasa 6 dział 1 - Narodziny nowożytnego świata

1 / 12

W którym roku miało miejsce odkrycie Ameryki?

1476

1498

1492

1487