Sprawdzian z geografii klasa 5 dział 1 - Mapa Polski - Planeta Nowa

1 / 12

Zestawienie wszystkich znaków kartograficznych użytych na mapie wraz z ich wyjaśnieniem to:

Legenda

Treść

Tytuł

Skala