Test z biologii klasa 6 dział 4 - Kręgowce zmiennocieplne

1 / 12

Które z wymienionych płetw u ryb należą do płetw parzystych?

Piersiowe

Odbytowe

Ogonowe

Grzbietowe