Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 2 - Środowisko przyrodnicze Polski - Planeta Nowa

1 / 12

Przekracza 400 tysięcy km2

Jest mniejsza niż 200 tysięcy km2

Przekracza 300 tysięcy km2

Przekracza 500 tysięcy km2

Całkowita powierzchnia Polski to 322,6 tysięcy km2, a administracyjna - 312,7 tysięcy km2.

Dalej