Sprawdzian z historii klasa 5 dział 1 - Pierwsze cywilizacje - Wczoraj i dziś

1 / 12

Gdzie żyli najstarsi przodkowie dzisiejszego człowieka?

W Afryce

W Azji

W Europie

W Australii